top of page

Consagración de la Iglesia- Konsekracja Kościoła

El día 13 de abril del 2019 vivimos en nuestra parroquia el acontecimiento muy importante y muy esperado - la consagración de nuestro templo bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Prácticamente desde la llegada de los padres franciscanos se pensaba en este acto solemne y para que fuera posible se hizo muchos arreglos dentro de la Iglesia, renovando el techo, las paredes, preparando la pila bautismal, el altar fijo, los nuevos altares laterales y los confesionarios. El último paso para poder completar estas preparaciones fue conseguir la reliquias para el altar. Durante la celebración el obispo Monseñor Marcelo Raúl Martorell, consagró la Iglesia con el altar, colocando allí las reliquias de los mártires franciscanos, misioneros de Polonia, asesinados en Patriacoto (Perú): beatos fr. Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski OFM Conv.

En la Misa de consagración participaron muchos sacerdotes de nuestra diócesis. Llegaron también para esta ocasión los representantes de nuestra provincia franciscana de Polonia: fr. Gwidon Hensel (viceprovincial) y fr. Olaf Bochnak (superiór del Convento de Martin Coronado). Estaba presente también fr. Seweryn Matyasik, quien en el año 2007 recibió esta parroquia como el primer párroco de nuestra provincia.

Le agradecemos a Dios por este acto tan importante, a nuestro obispo, a los sacerdotes, a las hermanas Clarisas, a los monaguillos, al coro, al señor Intendente, a los representantes del Instituto Jesús Sacramentado, otras instituciones y todos los fieles quienes quienes rezaban con nosotros en ese día.


W dniu 13 kwietnia przeżywaliśmy w naszej parafii bardzo ważne i długo oczekiwane wydarzenie - konsekrację naszego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Praktycznie od przybycia do parafii ojców franciszkanów myślało się o dokonaniu tego uroczystego aktu, i aby stało się to możliwe dokonano wielu prac w kościele odnawiając dach i całe wnętrze, przygotowując chrzcielnicę i ołtarz główny, budując nowe ołtarze boczne i konfesjonały. Ostatnim krokiem było pozyskanie relikwii do ołtarza. W czasie celebracji biskup Marcelo Raul Martorell konsekrował kościół i ołtarz, umieszczając w nim relikwie męczenników franciszkańskich, polskich misjonarzy zamordowanych w Pariacoto (Peru): błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego OFM Conv.

W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyła liczna reprezentacji kapłanów z naszej diecezji Puerto Iguazu. Przybyli także na tę okazję przedstawiciele naszej zakonnej prowincji: fr. Gwidon Hensel (wiceprowincjał) i fr. Olaf Bochnak (przełożony klasztoru w Martin Coronado). Był obecny także fr. Seweryn Matyasik, który w 2007 roku przejmował tę parafię z ramienia naszej prowincji.

Wyrażamy naszą wdzięcznośc Bogu za dar konsekracji naszego kościoła, Dziękujemy także ojcu biskupowi, przybyłym kapłanom, siostrom Klaryskom, ministrantom, scholi, burmistrzowi, przedstawicielom szkoły katolickiej, innych instytucji oraz wszystkim wiernym którzy wraz z nami modlili się w tym szczególnym dniu.

20 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page