top of page

Los Guaraníes reciben el bautismo - Indianie Guaraní przyjmują chrzest

El último tiempo de Navidad tuvo en nuestra parroquia un sentido especial. Porque la alegría del Nacimiento del Niño Jesús pudimos compartir con nuestros hermanos Guaraníes quienes en este tiempo recibieron el bautismo. Gracias al esfuerzo de los catequistas, quienes desde el año 2017 visitaban las aldeas y sobre todo gracias a Dios quien les abría los caminos, algunas familias de las tres comunidades indígenas aceptaron la fe católica. Especialmente le damos gracias a Dios por milagrosa recuperación de Axel Antonio, quien había nacido con malformación de los pulmones y 3 años estaba con respirador. Después de su bautismo mejoró significativamente su estado de salud y estamos esperando que pueda al final venir a su casa en aldea Guapoy.

En total ya son 34 personas de las comunidades Guaraníes quienes recibieron el bautismo, la mayoría de ellos en el fin del año 2018 y en los principios del año corriente... De Nueva Amanecer 7, de Guapoy 10 y de Andres Guacurarí 16 personas.

Agradeciendo a los catequistas por su compromiso y esfuerzo para llevar la fe en Cristo a nuestros hermanos Guaraníes, les entregamos a todos a María, Madre de todos los pueblos y pedimos toda la comunidad parroquial que los tengan presentes en sus oraciones.


Ostatni okres Narodzenia Pańskiego miał w naszej parafii szczególny charakter, gdyż radość z Narodzenia Chrystusa mogliśmy dzielić z grupą indian Guaraní, którzy w tym czasie przyjęli chrzest. Dzięki poświęceniu katechetów świeckich, którzy od 2017 roku odwiedzali regularnie wioski indiańskie oraz dzięki łasce Boga, który utorował im drogę do serc Indian, niektóre rodziny z trzech wiosek znajdujących się na terenie naszej parafii zaakceptowały wiarę katolicką.

W sposób szczególny dziękujemy Bogu za cudowną interwencję w życiu Axela Antonio, który urodził się ze źle uformowanymi płucami i w związku z tym 3 lata spędził w szpitalu podłączony do respiratora. Po otrzymaniu chrztu jego stan znacznie się poprawił ku zaskoczeniu medyków, którzy nie dawali mu szans na normalne życie. Obecnie przebywa jeszcze w szpitalu, ale oczekujemy że niebawem będzie mógł zamieszkać ze swoją rodziną w wiosce Guapoy.

W sumie 34 osoby ze wspólnot Guaraní przyjęły do tej pory chrzest w naszej parafii, wiekszośc z nich pod koniec 2018 roku i na początku obecnego... Z wioski Nueva Amanecer 7 osób, z Guapoy 10 osób i z Andres Guacurarí 16 osób.

Dziękując katechetom za ich zaangażowanie i gotowość by wiarę w Chrystusa zanieść do naszych braci indian Guaraní, polecamy ich wszystkich opiece Maryi, Matki wszystkich narodów i prosimy całą wspólnotę o modlitwę w ich intencji.

24 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page